Παράρτημα οδηγιών πλου

(Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το παράρτημα)

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019”

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Ο Αγώνας “ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019” θα διεξαχθεί σύμφωνα µε:

 • Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου.
 • Τις παρούσες Οδηγίες Πλου.
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

 • Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται εγκαταστάσεις του ΙΟΧ . Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους σε κάθε λιμάνι-σταθμό θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων που θα βρίσκονται μπροστά στο σκάφος Επιτροπής Αγώνων. Θα αναρτώνται επίσης και στη επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα και θα επικοινωνούνται διαδικτυακά στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών.
 • Τα παραπάνω θα συνοδεύονται με ένα ηχητικό και την ανάρτηση της σημαίας «L» του ΔΚΣ.

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

 

3.1 Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 08:00 της ημέρας που θα τεθεί σε ισχύ, εκτός από οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραμμα των ιστιοδρομιών που θα ανακοινώνεται πριν τις 21:00 της προηγούμενης ημέρας που θα τεθεί σε ισχύ.

3.2 Προφορικές οδηγίες μπορούν να δοθούν εν πλω. Η Επιτροπή Αγώνα θα πραγματοποιήσει τις ανακοινώσεις στα σκάφη μέσω VHF (κανάλι 72) και θα επικοινωνούνται διαδικτυακά στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών

3.3. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αγωνιζομένων, η ενημέρωσή τους σχετικά με τις ανακοινώσεις ή αλλαγές στις Οδηγίες Πλου.

 1. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

4.1 Τα σήματα στη στεριά σε κάθε λιμάνι-σταθμό θα επιδεικνύονται σε ιστό στο χώρο ελλιμενισμού των σκαφών

4.2 Έπαρση του Απαντητικού Επισείοντα “AP” µε 2 ηχητικά (ένα ηχητικό όταν υποστέλλεται) σηµαίνει «Η ιστιοδροµία αναβάλλεται. Το προειδοποιητικό σήµα δεν θα δοθεί νωρίτερα από (1/2) µισή ώρα µετά την υποστολή του “AP”.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 

5.1  1η Ιστιοδρομία(Inshore) :  Χαλκίδα-Λίμνη

Εκκίνηση  : Έξω από το δίαυλο στο βόρειο λιμάνι της Χαλκίδας,

την  Κυριακή  4 Αυγούστου  2019, ώρα 10:30.

Διαδρομή  : Χαλκίδα-Λίμνη

Απόσταση:   22 ναυτικά μίλια περίπου.

5.2  2η Ιστιοδρομία(Inshore) :  Inshore Ιστιοδρομία στη θαλάσσια περιοχή

              Ωρεών

Εκκίνηση  : Eξω από το λιμάνι των Ωρεών

την  Τρίτη  6 Αυγούστου  2019, ώρα 10:30.

Διαδρομή  : Γραμμή εκκίνησης – Μ2 – Βρ. Αη Νικολας – Μ3 – Βρ. Αη Νικολας –

                  Γραμμή τερματισμού

Απόσταση:   31,5  ναυτικά μίλια περίπου

Οι σημαντήρες Μ2, Μ3, κωνικοί κίτρινου χρώματος, θα αφεθούν αριστερά.

H Βρ. Αη Νικόλας θα αφεθεί αριστερά

 

Τα σημεία στροφής Μ2 και Μ3 θα ποντιστούν κοντά στα παρακάτω στίγματα:

                                   Μ2  Β 39Ο    0.570            Α 023Ο 5.060

                                   Μ3  Β 38Ο  57.050            Α 023Ο 4.760

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να επιβραχύνει την ιστιοδρομία σε οποιοδήποτε σημείο στροφής.

5.3  3η Ιστιοδρομία(Offshore) :  Ωρεοί -Ψαροπούλι

Εκκίνηση  : Eξω από το λιμάνι των Ωρεων,

την  Πέμπτη  8 Αυγούστου    2019, ώρα 10:30.

Διαδρομή  : Ωρεοι – ν. Ποντικονήσι , ν. Πρασσονησι  & βρ. Μυρμηγκονησια δεξιά –   Ψαροπούλι

 Απόσταση:  20,5  ναυτικά μίλια περίπου.

5.4  4η Ιστιοδρομία(Offshore) :  Ψαροπούλι – Κύμη

Εκκίνηση  : Eξω από το λιμάνι στο Ψαροπουλι,

την  Παρασκευή  9  Αυγούστου   2019, ώρα 10:30.

Διαδρομή  : Ψαροπούλι – Βρ. Λευκονήσια, Τριανήσια, Χέλιαθο, Κοίλη & Πλατεία δεξιά – Κύμη

 Απόσταση:  42,0  ναυτικά μίλια περίπου.

5.5  Η Επιτροπή αγώνων μπορεί να ποντίσει σημείο στροφής στα όρτσα (Μ1) σε απόσταση μέχρι 1,2 ν.μ. περίπου. Σε αυτή τη περίπτωση μετά την εκκίνηση τα σκάφη υποχρεούνται να διέλθουν από το σημείο στροφής Μ1. Η διόπτευση του σημείου στροφής Μ1 θα επιδεικνύεται από το σκάφος σημάτων της Επιτροπής Αγώνων.

Στη περίπτωση που το σημείο στροφής Μ1 αφεθεί αριστερά στο σκάφος σημάτων της Επιτροπής Αγώνων θα επιδειχθεί μέχρι το προειδοποιητικό σήμα σημαία Κόκκινη  και Πράσινη στη περίπτωση που το σημείο στροφής Μ1 αφεθεί δεξιά.

Το σημείο στροφής Μ1 θα είναι φουσκωτός κωνικός σημαντήρας ΚΙΤΡΙΝΟΥ χρώματος.

 1. ΠΛΕΥΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ

Η Επιτροπή Αγώνα, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους περιορισμούς πλου μιας ιστιοδρομίας, μετά από προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση, το αργότερο μέχρι τις 21:00 της προηγούμενης ημέρας από την εκκίνηση της εν λόγω ιστιοδρομίας

 1. ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ

 

Τα συμμετέχοντα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν διακριτικό σήµα κλάσης.

 1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ

8.1 Η εκκίνηση θα δοθεί σύμφωνα με τον Κανόνα 26 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της WS 2017-2020 ως ακολούθως:

 -Σκάφη ORC PERFORMANCE & IRC με προειδοποιητικό σήμα τον αριθμητικό επισείοντα «2» του Δ.Κ.Σ.

-Σκάφη ORC SPORT με προειδοποιητικό σήμα τον αριθμητικό επισείοντα «1» του Δ.Κ.Σ.

Οι χρόνοι της διαδικασίας εκκίνησης πρέπει να λαμβάνονται από τα οπτικά σήµατα.

Η αποτυχία ενός ηχητικού σήµατος πρέπει να αγνοείται.

8.2 Ένα σκάφος που δεν εκκινεί εντός 20 λεπτών μετά το σήμα της εκκίνησης του αγώνα, θα βαθμολογείται ως µη εκκινήσαν (DNS), σε τροποποίηση του κανόνα Α4 & Α5 των RRS. Η Επιτροπή Αγώνων δικαιούται να παρατείνει αυτό το χρονικό όριο, κατά την  κρίση της, σε περίπτωση νηνεµίας.

8.3 Η Επιτροπή Αγώνων, κατά την κρίση της, μπορεί να εκκινήσει δύο ή περισσότερες κατηγορίες σκαφών  μαζί, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τα διακριτικά σήματα των κατηγοριών στο προειδοποιητικό σήμα.

8.4  Όλα τα σήματα θα ανακοινώνονται από το VHF, κανάλι 72.

Η αναμετάδοση των σημάτων είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποτελεί αιτία για αίτηση για αποκατάσταση η περίπτωση παράληψης ή λάθους στην αναγγελία των σημάτων μέσω VHF (τροποποίηση του κανόνα RRS 60.1 (b)).

 1. ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

9.1 Η γραμμή εκκίνησης σε όλες τις ιστιοδρομίες,  θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται μεταξύ κίτρινου κωνικού σημαντήρα αριστερά και ιστού με κίτρινη σημαία RC επί του σκάφους επιτροπής δεξιά.

Τα σήµατα εκκινήσεως θα δοθούν από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων που θα είναι αγκυροβολημένο στο δεξιό άκρο της γραμμής εκκίνησης

Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές ή σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος, το σκάφος Επιτροπής Αγώνων μπορεί να κρατήσει τη θέση του χρησιμοποιώντας μηχανή.

Αυτό δεν αποτελεί αιτία για αίτηση αποκατάστασης προς την Επιτροπή Αγώνων.

9.2 Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση, οφείλει µέχρι δέκα (10) λεπτά πριν την εκκίνηση να περάσει πλησίον του σκάφους της Επιτροπής Αγώνων και να αναφέρει τον αριθμό ιστίου ώστε να καταγραφεί από την Γραμματεία Επιτροπής Αγώνα. Καµία διαδικασία απογραφής δεν επιτρέπεται µετά το προειδοποιητικό σήµα της εκκίνησης (πεντάλεπτο).

9.3 Σκάφη που για οποιονδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να είναι στη γραµµή εκκίνησης έγκαιρα και να κάνουν χρήση της δυνατότητας για εκκίνηση, οφείλουν να ειδοποιήσουν, µετά το σήµα εκκίνησης, µε το VHF στο κανάλι 72 την Επιτροπή Αγώνων για την πρόθεσή τους να εκκινήσουν.

9.4 Η Επιτροπή Αγώνων θα χαρακτηρίσει DNC όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την παρουσία τους στη γραμμή εκκίνησης.

 

 1. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

10.1    1η Ιστιοδρομία: Χαλκίδα – Λίμνη

Η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή ευθεία μεταξύ της μπλε σημαίας δεξιά στην άκρη του Λιμενοβραχίονα και κίτρινου κωνικού σημαντήρα αριστερά στη θάλασσα σε απόσταση 200 περίπου μέτρων από την μπλε σημαία.

 

 

10.2 2η Ιστιοδρομία: Inshore στη θαλάσσια περιοχή Ωρεων

Η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή ευθεία μεταξύ της μπλε σημαίας δεξιά στον κεντρικό Λιμενοβραχίονα του λιμένος των Ωρεών και κίτρινου κωνικού σημαντήρα αριστερά στη θάλασσα σε απόσταση 200 περίπου μέτρων από την μπλε σημαία.

 

10.3 3η Ιστιοδρομία: Ωρεοί-Ψαροπούλι

 

Η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή ευθεία μεταξύ της μπλε σημαίας δεξιά στον κεντρικό Λιμενοβραχίονα του λιμένος Ψαροπουλίου και κίτρινου κωνικού σημαντήρα αριστερά στη θάλασσα σε απόσταση 200 περίπου μέτρων από την μπλε σημαία.

 

 

10.4 4η Ιστιοδρομία: Ψαροπούλι- Κύμη

 

Η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή ευθεία μεταξύ της μπλε σημαίας δεξιά στο Ακρ.  Κύμη  και κίτρινου κωνικού σημαντήρα αριστερά στη θάλασσα σε απόσταση 200 περίπου μέτρων από την μπλε σημαία.

 

10.5 Επί των σημαντήρων τερματισμού θα τοποθετηθεί λευκός αναλάμπων φανός (strobe light) μετά τη δύση του ηλίου. Η ενδεχόμενη απουσία, το τυχαίο σβήσιμο ή κακή λειτουργία των φανών (strobe lights) ή των σημαντήρων τερματισμού, δεν δίνει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους σε αίτηση προς την Επιτροπή Αγώνων για επανόρθωση.

10.6 Τα σκάφη που τερματίζουν οφείλουν αμέσως μετά τον τερματισμό τους ν’ αναφέρονται με το VHF στο κανάλι  72 τον αριθµό ιστίου και το όνομα του σκάφους.

Είναι ευθύνη του κάθε σκάφους να βεβαιωθεί από την Επιτροπή Αγώνων ότι τερμάτισε.

Σκάφη που τερματίζουν τη νύχτα, πρέπει να φωτίζουν τον αριθμό ιστίου τους κατά τον τερματισμό και υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους στην Επιτροπή Αγώνα αμέσως μετά τον τερματισμό.

10.7 Ο τερματισμός κάθε σκάφους θα επισημαίνεται µε έναν συριγµό.

 1. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

11.1 Μερική ανάκληση θα δοθεί σύμφωνα µε τον κανόνα 29.1 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017-2020) . Ένα πρόωρα εκκινήσαν σκάφος έχει 20 λεπτά στη διάθεσή του για να επανορθώσει.

11.2 Μετά από σήμα μερικής ανάκλησης, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει ν’ ανακοινώσει μέσω του VHF (κανάλι 72) τον αριθμό ιστίου ή το όνομα του σκάφους που αναγνωρίστηκε ως πρόωρα εκκινήσαν . Μη ειδοποίηση ή καθυστέρηση ειδοποίησης δεν δίνει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους για αίτηση επανόρθωσης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a).

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

12.1 Γενική ανάκληση θα δοθεί σύμφωνα µε τον κανόνα 29.2 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017-2020).

12.2 Όταν έχει δοθεί Γενική ανάκληση, η εκκίνηση της επόμενης κλάσης θα αναβάλλεται αναλόγως.

 1. ΩΡΑ

Όλες οι ώρες για τον αγώνα “ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019” αναφέρονται σε ώρα Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τηλέφωνο 14844.

 1. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

 

Δεν θα δοθεί Πρόγνωση Καιρού στους αγωνιζόµενους.

 1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

 

Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις  ανάλογα με την συμμετοχή. Η Κατάσταση με τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις  θα δοθεί στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.

 1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • Για τα σκάφη της κατηγορίας ORC Performance & Sport το χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του Γενικού Βαθµού Ικανότητας (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της κάθε ιστιοδρομίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτών των Οδηγιών Πλου.
  • Για τα σκάφη κατηγορίας IRC το χρονικό όριο τερματισμού είναι το διπλάσιο του Συντελεστή (B.S.F.) πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των μιλίων της κάθε ιστιοδρομίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτών των Οδηγιών Πλου.
  • Σε περίπτωση επιβράχυνσης το χρονικό όριο παραμένει αναλλοίωτο.
  • Το χρονικό όριο τερματισμού, κάθε συμμετέχοντος σκάφους αναφέρεται στην κατάσταση συµµετεχόντων σκαφών.
  • Σκάφη που δεν τερμάτισαν μέσα στο χρονικό τους όριο, θα βαθμολογηθούν “ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ (DNF)” σε τροποποίηση των κανόνων RRS 35 & Α4.1

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
 • Για τα σκάφη PERFORMANCE θα εφαρμοσθεί το σύστημα  “PERFORMANCE CURVE SCORING – CONSTRUCTED COURSE”. Για τον υπολογισμό των διορθωμένων χρόνων θα χρησιμοποιηθεί το Implied Wind του πρώτου σκάφους όπως περιγράφεται στο ORC Racing Systems9.

Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση του ανέμου, εισαγωγή έντασης ανέμου κτλ.) βρίσκονται στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζομένους.

 • Για τα σκάφη SPORT θα εφαρμοσθεί το σύστημα Performance Curve Scoring – Coastal / Long Distance
 • Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες της ιστιοδρομίας ή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με τα παραπάνω συστήματα, διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει τα αποτελέσματα με βάση το σύστημα Time on Time.
 • Για τα σκάφη IRC θα εφαρμοσθεί το σύστημα Time on Time
 1. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη του αγώνα και στις Οδηγίες Πλου, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος του σκάφους οφείλει να υποβάλει “Δήλωση µη Τήρησης Κανονισμών” στην Επιτροπή Αγώνων το αργότερο 2 ώρες µετά τον τερµατισµό του σκάφους στην ιστιοδροµία που έγινε η παράβαση.

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19.1  Οι ενστάσεις  πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Αγώνων 1,5  ώρα το αργότερο µετά τον τερµατισµό του ενιστάµενου σκάφους. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνων. Προς διευκόλυνση της παραλαβής των ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Αγώνων στο κανάλι του VHF ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των σκαφών  θα ενηµερωθούν έγκαιρα από την Γραμματεία της Επιτροπής Αγώνων, για την ακριβή ώρα, τον χώρο και την σειρά εκδίκασης των ενστάσεων τους.

19.2 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των ενεχομένων σκαφών οφείλουν µε δική τους            ευθύνη, να ενημερώσουν τους µάρτυρες τους, αν υπάρχουν, ώστε να παραστούν.

 • Οι ανακοινώσεις των ενστάσεων από την Επιτροπή Αγώνων, Τεχνική Επιτροπή ή Επιτροπή Ενστάσεων θα αναρτώνται ώστε να ενημερώνονται τα σκάφη σύμφωνα με τον RRS1 (b).
 • Ανακοίνωση προς τους αγωνιζόμενους σχετικά με τις ακροάσεις στις οποίες συμμετέχουν ως ενδιαφερόμενα μέρη ή κατονομάζονται ως μάρτυρες, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων το αργότερο 30 λεπτά από την λήξη του χρονικού ορίου ενστάσεων.

 

 1. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

 

20.1 Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της εκκινήσεως (τετράλεπτο).

20.2 Απαγορεύεται χρήση µηχανής για πρόωση του σκάφους (RRS 42). Σε περίπτωση προσάραξης σκάφους ή σύγκρουσης µε άλλο σκάφος ή αντικείµενο ισχύει ο κανόνας RRS 42.3 (g)

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΓΩΝΑ

21.1 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο, εγκαταλείψουν τον αγώνα, είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνων δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω :

 1. Όνοµα Σκάφους
 2. Αριθµός ιστίων
 3. Τόπος εγκατάλειψης (σημείο διαδρομής)
 4. Χρόνος εγκατάλειψης
 5. Αιτία εγκατάλειψης
 6. Πού ευρίσκεται το εγκαταλείψαν σκάφος
 7. Λιµάνι ή όρµος προορισµού

Τα στοιχεία μπορούν να μεταδοθούν είτε μέσω V.H.F. στο κανάλι 72, είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας

21.2 Κάθε παράβαση του παραπάνω άρθρου μπορεί να έχει ως ποινή «Ακύρωση μη εξαιρετέα από το κανόνα RRS 90.3 (b) (DNE)» χωρίς δικαίωμα ακροαματικής διαδικασίας, σε τροποποίηση του κανόνα RRS 63.1

21.3 Η µη συμμόρφωση µε την Οδηγία Πλου 21, “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΓΩΝΑ” μπορεί να αποτελέσει λόγο εφαρμογής του κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωτής όµιλος διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του ΔΣ, να αποκλείσει  από τους αγώνες που διοργανώνει για ορισμένο χρονικό διάστημα όσους δεν συμμορφώνονται και να υποβάλλει αίτηση στην Εθνική Αρχή για επιβολή ποινής στο σκάφος.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ V.H.F. – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

22.1 Συνιστάται σε όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη να έχουν ακρόαση στο κανάλι 72 τόσο κατά τις διαδικασίες εκκίνησης και τερματισμού τους, όσο και κατά την διάρκεια της πλεύσης . Αποτυχία μετάδοσης ή έγκαιρης ανακοίνωσης κάποιου σήματος αγώνα, δεν δίνει δικαίωμα σε Αίτηση για Αποκατάσταση. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1 (b).

22.2 Η επιτροπή αγώνων θα έχει συνεχή ακρόαση στο V.H.F., κανάλι 72.

22.3 Ένα σκάφος όταν αγωνίζεται, εκτός από επικοινωνία µε την Επιτροπή αγώνων, δεν επιτρέπεται να λαµβάνει ή µεταδίδει πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα συµµετέχοντα σκάφη. (Τροποποίηση του κανόνα RRS 41).

 1. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδική κατάσταση που θα τηρεί η Επιτροπή Αγώνων και να λάβουν την σχετική σήμανση η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη κάθε στιγμή. Όλα τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από την περιοχή της εκκίνησης μετά από το πρώτο προειδοποιητικό σήμα της ημέρας και να μην πλησιάζουν σε απόσταση 100μ οποιοδήποτε αγωνιζόμενο σκάφος. Κάθε παράβαση αυτής της οδηγίας μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα βαθμολογική ποινή εναντίον του σκάφους με το οποίο συνδέεται ή/και να του αφαιρεθεί η δυνατότητα να βρίσκεται στους χώρους του αγώνα για μία ή περισσότερες ημέρες.

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
 • Ο προβλεπόμενος έλεγχος των σκαφών θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2019.
 • Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστημα από την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 ώρα 10:00 μέχρι και Σάββατο 10 Αυγούστου και ώρα 10:00
 • Στην διάθεση της Τεχνικής Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης για το έτος 2019.
 • Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό RRS 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR 1.02.1 πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τις ευθύνες του επί κεφαλής (υπευθύνου) στην  περίπτωση αδυναμίας του ιδίου και ότι σύμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών, υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική ανάταξη και σχετικά συστήματα επικοινωνίας.
 • Όλα τα πανιά που θα φέρουν τα σκάφη με πιστοποιητικό ισοζυγισμού κατά ORC, εκτός των πανιών θυέλλης, πρέπει να είναι καταμετρημένα και να φέρουν έγκυρη σφραγίδα καταμέτρησης IMS.
 • Τα σκάφη με πιστοποιητικό ισοζυγισμού IRC οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο πανιά καταμετρημένα και σε αριθμό που αναγράφεται στο εν ισχύ πιστοποιητικό τους. Στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η αλλαγή των πλωριών πανιών και των μπαλονιών που φέρονται επί του σκάφους εφόσον ο αριθμός τους και η επιφάνεια τους είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό καταμέτρησης, σε τροποποίηση του κανόνα 21.1.5.d.
 • Τα σκάφη επιτρέπεται να φέρουν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, και δεύτερη μεγίστη, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που υπάρχουν στο πιστοποιητικό τους.
 1. ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί έως την συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, αλλαγές στην σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον εφόσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας.
 • Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλειπούς κατάστασης πληρώµατος µπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριµένη ιστιοδροµία.
 • Το συνολικό βάρος των µελών του πληρώµατος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης. Για την κατηγορία IRC ισχύει ο κανόνας 22.4.2
 • Αλλαγή κατεστραμμένου ή απολεσθέντος εξοπλισμού δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιτροπής Αγώνος. Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνος στη πρώτη λογική ευκαιρία.
 1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

26.1 Μετά το τέλος κάθε ιστιοδροµίας θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσµατα που θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνα. Καθώς δε θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα eviaregatta.gr.

26.2 Τα τελικά αποτελέσµατα θα εκδοθούν µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
 • Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code) και επιπλέον όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.
 • Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code) θα ισχύσει από την ώρα 8:00 του Σαββάτου 3 Αυγούστου 2019 μέχρι και την ώρα 12:00 του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019.
 • Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική Αρχή η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία των Αγώνων μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν αυτοκόλλητο λογότυπο του χορηγού και στις δύο πλευρές της πλώρης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης καθώς και ανάλογης σημαίας ανηρτημένης στην εξαρτία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 20 της WS (WS Advertising Code). Τα αυτοκόλλητα και τις σημαίες θα τα προμηθεύει η Οργανωτική Επιτροπή.
 1. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχει Χορηγός στη διοργάνωση του αγώνα “ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019”.

Υποστηρικτές:

 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
 • ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ
 • ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΔΡΕΟΥ GROUP ΜΟΝΩΣΕΙΣ
 • ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • FIX ΕΛΛΑΣ
 • ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 • ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 • ΑΝΕΔΙΚ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 • ΝΑΥΤΙΛΟΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 • ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 • ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΣΑΝΣΕΡ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε
 • «Η ΕΥΒΟΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ Α. ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΦΩΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΧΑΛΚΙΣ-ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ
 1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
 • Από την δύση µέχρι την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισµός προς αποφυγή συγκρούσεων στην θάλασσα, αντικαθιστά τους κανονισµούς του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της World Sailing.
 • Στην διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναμμένους τους φανούς, που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισµό προς αποφυγήν συγκρούσεων στη θάλασσα. Οι φανοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να µην καλύπτονται από τα πανιά.
 • Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν εφεδρικούς φανούς.
 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

30.1 Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α4 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της World Sailing 2017 – 2020

30.2 Οι νικητές του αγώνα θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών, χωρίς  ν’ απορριφθεί καμία. Αυτό αλλάζει τον RRS A2.1.

 Η βαθμολογία στις κλάσεις θα εξάγεται από την γενική κατάταξη.

30.3 Ο Συντελεστής βαρύτητας κάθε ιστιοδροµίας ισούται µε 1.00.

30.4 Σε περίπτωση ισοβαθµίας, αυτή θα λύνεται λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των διορθωµένων χρόνων και πάντοτε υπέρ του µικρότερου διορθωµένου χρόνου σε τροποποίηση του άρθρου Α8.2 των R.R.S.

 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

31.1 Θα εφαρμοσθεί ποινή µίας στροφής για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των R.R.S., κανόνας (R.R.S. 44.2). Ένα σκάφος που έχει εκτελέσει ποινή σύµφωνα µε τον κανόνα RRS 31.2 ή 44.2, πρέπει να συμπληρώσει µια δήλωση συμμόρφωσης στην Γραμματεία, µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για υποβολή ενστάσεων.

31.2 Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα 31.1 των RRS (επαφή µε σηµείο) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 31.2 των RRS (ποινή µίας στροφής).

31.3 Σε ενστάσεις καταμέτρησης σκαφών ORCi & ORC Club ισχύει το άρθρο 305 του Κανόνα ORC Rating Systems 2019.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019»  αποδέχονται αυτόματα ότι οι συνδιοργανωτές και ο χορηγός/χορηγοί της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ
 • Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019» , αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017 – 2020), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τους συνδιοργανωτές, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε µέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την ασφάλεια, συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.

 • Η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, οι συνδιοργανωτές & ο χορηγός του αγώνα εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση «ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζηµιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
 • Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται         κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.
 • Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017-2020) “Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία”.
 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα “ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019”  οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος: Σταύρος Κουρής, IJ

Μέλη:  Άγγελος Ορφανός

           Νίκος Λιαλιάρης

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η σύνθεση της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος: Ρούλα Γαλάνη, IRO    Τηλέφωνο επικοινωνίας :  6944393069

Μέλη:   Ελένη Κουνιάκη

            Γιάννης Σταθόπουλος

            Τάσος Πετρίτζης

            Διαμαντής Διαμαντής

            Άκης Πασχαλίδης

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ρούλα Γαλάνη, IRO

Τηλέφωνο επικοινωνίας :  6944393069

 1. ΕΠΑΘΛΑ
  • Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1o, 2o & 3o νικητή της Συνολικής Γενικής Κατάταξης κάθε κατηγορίας.
  • Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές  κάθε κλάσης ανά κατηγορία (αν είναι πάνω από μία  κλάση) ανάλογα με τη συμμετοχή.

40.3    Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο νικητή κάθε κλάσης ανά κατηγορία, σε κάθε ιστιοδρομία.

                                                          ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2019

                                                 Η Επιτροπή Αγώνων

error: Content is protected !!