Το Επιμελητήριο Εύβοιας ιδρύθηκε το 1933, αποτελώντας θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Διοικείται από ΔΣ 21 ατόμων, που εκλέγονται ανά 4 χρόνια και με ευθύνη απέναντι στα 14.000 περίπου μέλη του, εστιάζει σε ενέργειες που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και των ευβοϊκών προϊόντων, περεταίρω δε και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό :

Καταρτίζει πλήθος επαγγελματιών και εργαζομένων στο εξωτερικό, σε θεματικά αντικείμενα τα οποία ακόμη δεν έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, μέσω των προγραμμάτων ERASMUS που βοηθούν τους επιχειρηματίες σε προσωπικό, επαγγελματικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο βραβεύτηκε από το ΙΚΥ για την υποδειγματική υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο επίσης, το 2015 και μετά από Εθνική πρόσκληση διακρίθηκε με την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας, έχοντας παράλληλα καταχωρηθεί στη βάση της Commission ως φορέας Κατάρτισης Κινητικότητας για υποδοχή ξένων επαγγελματιών.

Υλοποιεί σε όλο τον Νομό Ευβοίας, πλήθος προγραμμάτων σεμιναρίων εκπαίδευσης. Σεμινάρια ΕΦΕΤ, Προγραμμάτων εκπαίδευσης Τεχνικών Ασφαλείας Σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25. Σε συνεργασία με τον ΟΠΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί σεμινάρια για τις εξαγωγές, το μάρκετινγκ κτλ. Λαμβάνει μέρος σε διακρατικά προγράμματα.

Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε ολόκληρη την Εύβοια. Με σκοπό την πλήρη έγκαιρη και κυρίως έγκυρη ενημέρωση των μελών του σε τρέχοντα επιχειρηματικά και οικονομικά ζητήματα, εστιάζοντας στα προγράμματα επιδοτήσεων.

Χτίζει διαύλους και κώδικες επικοινωνίας με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. Αναλαμβάνει δράσεις δικτύωσης των επιχειρηματικών κοινοτήτων, για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς που αξιοποιούν κοινά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της περιοχής. Πραγματοποιεί εμπορικές αποστολές για την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών. Συμμετέχει σε Διεθνείς εκθέσεις για την τόνωση της ευβοϊκής εξωστρέφειας.

Συμμετέχει σε Διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού επιδιώκοντας την προβολή της Εύβοιας και την ενίσχυση της Ευβοϊκής Ταυτότητας. Υλοποιεί τουριστικές αποστολές και Β2Β συναντήσεις επαγγελματιών του νομού με ξένους τουριστικούς πράκτορες.

YouTube
Instagram
error: Content is protected !!