«ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

 

ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, ORC club & IRC

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας, το ΣΑΜΕΕ (Σωματείο Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ΟΛΝΕ (Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας), ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας, ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης & ο Ναυτικός Όμιλος Διαύλου Ωρεών ως Συνδιοργανωτές προκηρύσσουν τον αγώνα ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2019

 

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η Γραμματεία Επιτροπής Αγώνων θα λειτουργεί στα γραφεία του ΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:30 καθώς και τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης & Παρασκευής από 18:30 – 21:00.
Τηλ.– Fax.:         22210 85016

E-mail:               info@eviaregatta.gr

Website:            http://www.eviaregatta.gr

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή του Βορείου Ευβοϊκού Κόλπου & Κεντρικού Αιγαίου.

 1. ΚΑΝΟΝΕΣ

 

Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:

 

4.1 Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της World Sailing 2017-2020 (RRS).

4.2 Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της World Sailing 2017-2020 (Equipment Rules of Sailing, ERS)

4.3 ΟEιδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης WORLD SAILING Offshore Special Regulations 2018 -2019.

Οι ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κανονισμού, ενώ οι παράκτιες ιστιοδρομίες στην κατηγορία 4.

Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με δυνατότητα επικοινωνίας  στο κανάλι 72.

4.4 Οι Διεθνείς Κανόνες του ORC Rating Systems 2019.

4.5 Ο Κανόνας IMS Rule 2019.

4.6 Ο Κανόνας IRC Rating System 2019.

4.7 Ο ισχύων Αθλητικός Νόμος.

4.8 Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ για το έτος 2017-2020.

4.9 Οι Ειδικές Διατάξεις της Ε.Α.Θ. για Αγώνες Ανοιχτής Θαλάσσης 2019 οι οποίες ισχύουν μέχρι 01/03/2020.

4.10 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα με τις τροποποιήσεις του. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του μέρους 2 των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της World Sailing από την δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

4.11 Τα σκάφη επιτρέπεται να μεταφέρουν, κατά την διάρκεια του αγώνα, και δεύτερη μεγίστη, με διαστάσεις (για τα σκάφη IRC) ή εμβαδόν (για τα σκάφη ORC) που δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που υπάρχουν στο πιστοποιητικό τους.

4.12 Τα σκάφη IRC, επιτρέπεται να αλλάζουν πανιά, πάνω στο σκάφος, μεταξύ των ιστιοδρομιών.

4.13 «Όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα αγώνα (αθλητές, ομάδες υποστήριξης και στελέχη αγώνων που επιβαίνουν σε ταχύπλοα σκάφη.) οφείλουν να φορούν προσωπική συσκευή πλευστότητας (ΠΣΠ) κατά την διάρκεια του αγώνα. Η ΠΣΠ των αθλητών, οφείλει να συμφωνεί και με τις προδιαγραφές και διατάξεις της συγκεκριμένης κλάσης» (Διατάξεις Εθνικής Αρχής 2017-2020, Παράγραφος 1).

4.14 Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7).

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

5.1 Ατομική διαφήμιση που φέρεται επί σκάφους κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code) και επιπλέον όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.

5.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code)  θα ισχύσει από την ώρα 19:00 του Σαββάτου 3 Αυγούστου 2019 μέχρι και την ώρα 20:00 της Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019.

5.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή, φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία των Αγώνων μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

5.4 Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει για την διαφήμιση του αγώνα, τα σκάφη να φέρουν τα παρακάτω:

 1. αριθμούς πλώρης με διαφήμιση, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται και στις δύο πλευρές του σκάφους.
 2. σημαία του χορηγού της διοργάνωσης, η οποία θα πρέπει να επιδεικνύεται στον επίτονο σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


6.1
Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCι, ORC club και IRC (endorsed)  , με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2019.

6.2 Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής.

 

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


7.1
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία Επιτροπής Αγώνων του ΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 21:00.
7.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο Ειδικό Έντυπο που διατίθεται στην Γραμματεία των αγώνων. Θα είναι διαθέσιμη επίσης και στο site του αγώνα.
7.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:

 • Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Καταμέτρησης 2019, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
 • Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους εν ισχύ.
 • Κατάσταση πληρώματος.
 • Αντίγραφο της άδειας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον το σκάφος φέρει διαφήμιση.

7.4 Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης μετά την Δήλωση Συμμετοχής, εκτός και αν ζητείται ή εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή.

7.5 Στην δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να αναγράφεται ένας αριθμός σύνδεσης κινητού τηλεφώνου που θα πρέπει απαραιτήτως, να βρίσκεται επί του σκάφους, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων.

7.6 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί και δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

7.7 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

 

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Τετάρτη 31/07/2019 21:00

 

Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής.

 

Παρασκευή 02/08/2019 10:00 – 20:00

 

Εγγραφές & Επιθεωρήσεις

 

Σάββατο 03/08/2019

 

 

 

10:00 – 16:00

10:00 – 19:00

19:00

21:00

 

Εγγραφές

 

Επιθεωρήσεις σκαφών

 

Συγκέντρωση Κυβερνητών

Τελετή Έναρξης

Κυριακή 04/08/2019 10:30

 

21:00

Inshore Ιστιοδρομια

Χαλκίδα-Λίμνη, απόσταση 22 ν.μ

Απονομή Επάθλων 1ης Ιστιοδρομίας

Δευτέρα 05/08/2019   Ελεύθερη Πλεύση προς το λιμάνι Ωρεών
Τρίτη 06/08/2019 10:30

21:00

Inshore Ιστιοδρομία στη θαλάσσια περιοχή Ωρεών.

Απονομή Επάθλων 2ης Ιστιοδρομίας

Τετάρτη 07/08/2019   Ελεύθερη Ημέρα
Πέμπτη 08/08/2019 10:30

 

21:00

Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας (offshore)

Ωρεοί-Ψαροπούλι, απόσταση 20 ν.μ

Απονομή Επάθλων 3ης Ιστιοδρομίας

Παρασκευή 09/08/2019 10:30 Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας (offshore)

Ψαροπούλι-Κύμη, απόσταση 50 ν.μ

Σάββατο 10/08/2019 13:00 Απονομή Επάθλων

Τελετή Λήξης

 

 

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ

 

9.1 Η Επιτροπή Αγώνων θα διαχωρίσει τα συμμετέχοντα σκάφη με πιστοποιητικό ORC  ως ακολούθως :

 

Κατηγορία Performance

Στην κατηγορία αυτή θα συμμετέχουν τα σκάφη με πιστοποιητικό ORC International ή Club χαρακτηρισμένα ως Performance ή Sportboats καθώς και τα σκάφη με DA≤ 0.230.

 

Κατηγορία Sport

Στην κατηγορία αυτή θα συμμετέχουν όλα τα υπόλοιπα σκάφη.

Σκάφος που ανήκει στη κατηγορία Sport μπορεί να συμμετέχει στη κατηγορία Performance  εάν το επιθυμεί, δηλώνοντας το στη δήλωση συμμετοχής.

 

Οι κατηγορίες Performance & Sport θα χωριστούν σε επιμέρους κλάσεις με το CDL των σκαφών ανάλογα με τη συμμετοχή.

 

Κατηγορία IRC

Στην κατηγορία IRC μπορούν να συμμετέχουν τα σκάφη IRC (endorsed)  με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2019.

 

9.2  Για όλες τις κατηγορίες απαιτείται η συμμετοχή 5 σκαφών, για να ισχύει η κατηγορία.

 

Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.

 

 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

 

10.1 Για τα σκάφη της κατηγορίας Performance θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring – Constructed course. Για τον υπολογισμό των διορθωμένων χρόνων θα χρησιμοποιηθεί το Implied Wind του πρώτου σκάφους όπως περιγράφεται στο ORC Rating Systems 402.9. Τα δεδομένα της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων, δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.

Στις Οδηγίες Πλου θα οριστεί εναλλακτικό  σύστημα σε περίπτωση μη ασφαλών στοιχείων για τη χρήση του συστήματος Performance Curve Scoring – Constructed Course.

10.2 Για τα σκάφη Sport θα εφαρμοσθεί το Performance Curve Scoring – Coastal / Long Distance.

10.3 Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα εφαρμοστεί το σύστημα Time on Time.

.

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ


11.1
Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας , σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing 2017-2020.

11.2 Ο αγώνας  ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA θεωρείται έγκυρος αν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ιστιοδρομία

11.3 Οι νικητές του αγώνα ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών, χωρία καμία εξαίρεση.

11.4 Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθμιών.

 

 

 1. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ


12.1
Ο ελλιμενισμός των σκαφών σε όλα τα λιμάνια & η παροχή ρεύματος -νερού είναι δωρεάν.

12.2 Τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα μπορεί να χρειασθεί να πλαγιοδετήσουν και να δεχθούν άλλα σκάφη δίπλα τους σε κάποια από τα λιμάνια του αγώνα.

 

 

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ


Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ


14.1
Ο Έλεγχος των σκαφών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2019.

14.2  Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν διαθέσιμα για Επιθεώρηση εξοπλισμού από 02/08/2019 (10:00) έως 03/08/2019 (18:00). Μετρήσεις και έλεγχοι συμμόρφωσης με τους κανόνες θα γίνονται σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης, από την Τεχνική Επιτροπή που θα οριστεί για τον αγώνα, πριν ή/και μετά από κάθε ιστιοδρομία, με έμφαση στα σκάφη που προηγούνται στις βαθμολογίες.
14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2019.

14.4 Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος αυτού πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό RRS 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα  με τους κανονισμούς της κλάσης. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR 1.02.1 πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τις ευθύνες του επί κεφαλής (υπευθύνου) στην  περίπτωση αδυναμίας του ιδίου και ότι σύμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών (υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική ανάταξη) και με τη χρήση συστημάτων επικοινωνίας.

14.5 Μόνο καταμετρημένα και σφραγισμένα πανιά κατά IMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα  σκάφη, εκτός των πανιών θυέλλης.

 

 

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ


15.1
Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των αγωνιζομένων με τον αριθμό μητρώου ΕΙΟ & τον όμιλο στον οποίο ανήκει, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία ή από το site μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως τη Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 21:00.

15.2 Το σύνολο του βάρους ή ο αριθμός των μελών του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

15.3 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής Αγώνα, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία το αργότερο μία ώρα πριν από την εκκίνηση της κάθε ιστιοδρομίας.

15.4 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ένσταση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

 

 1. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

16.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία των Αγώνων.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ


Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA, αποδέχονται αυτόματα ότι η οργανωτική αρχή και ο χορηγός/χορηγοί της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

 

18.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA, αποδέχονται ότι ο αγώνας διέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017 – 2020), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα, όπως αυτά σαφώς καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης προκήρυξης.

18.2 Με τη δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο  7 της παρούσας οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με την δική τους ευθύνη.

18.3 Ούτε οι οργανωτές, ούτε η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Τεχνική Επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα, ούτε ο χορηγός/χορηγοί – αν υπάρχουν – φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σχετιζόμενη με αυτόν τον αγώνα.

18.4 Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν:

 • τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια,
 • την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίζουν εάν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα.

18.5 Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.

Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.

18.6 Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017-2020) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ


19.1
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

 

 

19.2 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ


Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει το Σάββατο 3 Αυγούστου  2019 και ώρα 19:00 σε χώρο του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

 1. ΕΠΑΘΛΑ


21.1
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1o, 2o & 3o νικητή της Συνολικής Γενικής Κατάταξης κάθε κατηγορίας.

21.2 Θα απονεμηθούν  έπαθλα στους νικητές  κάθε κλάσης ανά κατηγορία (αν είναι πάνω από μία  κλάση) ανάλογα με τη συμμετοχή

21.3 Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο νικητή κάθε κλάσης ανά κατηγορία, σε κάθε ιστιοδρομία.

 

Μάιος 2019

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

error: Content is protected !!